اثر ضد باکتریایی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماری زا

با توجه به نگرانی های عمومی مصرف کنندگان در ارتباط با عوارض نگهدارنده های شیمیایی وجود دارد تولید کنندگان مواد غذایی گرایش به جایگزین کردن مصرف محصولاتی که فاقد نگهدارنده مواد شیمیایی یا دارای نگهدارنده های طبیعی می باشد پیدا کرده اند.
لذا بر طبق پژوهش هایی که بر روی گلبرگ های زعفران صورت گرفته نشان دهنده‌ی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گلبرگ زعفران بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، ای کولایO157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس که از مهمترین باکتری های بیماریزای غذایی است می باشد.
برخورداری گلبرگ زعفران از اثر ضد میکروبی بر باکتری های بیماری زای غذایی باعث می‌شود که خواست مصرف کنندگان برای بهره مندی از نگهدارنده های طبیعی و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی برآورده شود وهمچنین مانع از هدر رفتن یک محصول جانبی شود.
منبع
فصلنامه گیاهان دارویی
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی

مطالب مرتبط

خرید زعفران با کیفیت، به صرفه و اقتصادی

جهت خرید محصولات زعفران راونگ به فروشگاه آنلاین راونگ مراجعه کنید. همچنین جهت خرید عمده زعفران با بخش فروش و بازرگانی زعفران راونگ تماس بگیرید.